Aangezien mijn interesse in de Stormschool Bloemendaal er al was, ik de website verzorg over de Stormschool Bloemendaal en samen met het SBM team de “Stormschool Bloemendaal Memorial” organiseer, was ik door de voorzitter van de Commandovereniging Noord-Holland (Sander Jonckbloedt) gevraagd of ik een ontwerp kon maken voor een gedenkteken. Hij zat te denken aan een gedenkbank, waar men op kon zitten om de Stormschool te gedenken. Natuurlijk had ik hier gehoor aan gegeven en ben gaan schetsen.

Schets Stormschool Bloemendaal

Op de achtergrond het gebouw van ‘Huize Wildhoef’, met daarvoor de vaandelwacht en luitenant J.G. van den Bergh, die aan het einde van de Stormschool de plaatsvervangend commandant was.

Maar Sander vond dat ook de commandant van de Stormschool, majoor J.H.A.K. Gualthérie van Weezel, niet mocht ontbreken, dus die er ook maar bijgezet. En zo kwam het ontwerp voor de ‘Memorial Bench’ verder tot stand.

Kijkende naar het ontwerp van het bankje zien we dus Huize Wildhoef. Zoals het er in die tijd uitzag. We zien de Vaandelwacht met het Fanion van No. 2 (Dutch) Troop, symbool van de Commando’s. En we zien twee mannen afgebeeld. Van links naar rechts zien we eerst afgebeeld luitenant J.G. van den Bergh en daarnaast de Commandant van de Stormschool majoor J.H.A.K. Gualthérie van Weezel.

Inmiddels had Sander ook de plaatselijke Smit (Cees jr.) van Smederij van Riessen, bereid bevonden om het bankje voor ons te maken. Na de werktekeningen doorgestuurd te hebben, is Cees met het bankje aan de slag gegaan. En het resultaat mag er dan ook wezen. De onthulling van het bankje werd op 11 juni 2022 gedaan door de zoon van Gualthérie van Weezel en door de 95 jarige luitenant-kolonel b.d. J.C. Constandse, die destijds gelegerd was op de Stormschool. Beide herkenden gelijk de twee mannen op het bankje.

Een mooie dag, mooie onthulling en mooie herinnering aan de Stormschool Bloemendaal.